admin on юни 25th, 2009

Класификация на бизнес информационните системи (БИС).
БИС са всички информационни системи в рамките на едно предприятие, в които се натрупват данни за бизнеса и служат като основа за анализ, планиране, изпълнение и контрол на бизнес процесите. Системите за Управление на Бизнеса (СУБ) са частен случай на БИС; друг частен случай са системите за данъчна отчетност (популярно [...]

Continue reading about Какво е ERP?